İnsan Kaynakları Politikası

Verim Menkul İnsan Kaynakları olarak temel amacımız, insan gücüne verdiğimiz önem ile organizasyonumuzun bütün kadrolarında, finans sektöründe çalışmayı meslek edinen, yetenekli, "farklı beklentilere farklı çözümler" anlayışı ile empati ve iletişim kurmayı bilen personeli istihdam etmek ve personelimizin yetenekleri ve becerileri ölçüsünde gelişmesine katkıda bulunacak kaynakları sunmaktır.

Buna paralel olarak İnsan Kaynakları politikamızın temel esasları şunlardır:

  • Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe ve kültürümüze uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek.
  • Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak.
  • Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim (kariyer yapma) imkanı sağlamak.
  • Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak.
  • Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek.
  • Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine çaba göstermek.
  • Açık iletişim ortamı sağlamak.
  • Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.