Bireysel Portföy Yöneticiliği; kolektif yatırım kuruluşlarının portföyleri hariç olmak üzere, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, vekil sıfatıyla yönetilmesidir.Müşterilerin mali durumuna, risk-getiri tercihlerine ve yatırım süresine uygun portföyler oluşturulması ve yönetilmesi, söz konusu portföylerin takip edilmesi ve müşterinin Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca bilgilendirilmesi hizmetini kapsar.

Verim Menkul Değerler,Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti almak isteyen ve Verim Menkul Değerler Yönetim Kurulu tarafından tutarı belirlenen belirli bir portföy büyüklüğüne sahip müşterilerine talep etmeleri halinde çerçeve sözleşmesinin yanında Portföy Yönetimi Sözleşmesini de imzalatarak, Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip profesyonellerden oluşan kadrosuyla Katılım Bankacılığı prensipleri çerçevesinde bireysel portföy yöneticiliği hizmeti vermektedir. Bir müşteriye bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunmak üzere çerçeve sözleşmesi imzalatılmasından önce “Yerindelik Testi” uygulanır. Yerindelik testi, bireysel portföy yöneticiliği kapsamında müşteriye sunulacak hizmet ile müşterinin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının uzmanlar tarafından değerlendirilmesidir.Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulur. Gizlilik, Verim Menkul Değerler Bireysel Portföy Yönetim hizmetinin temelini oluşturmaktadır.