Verim Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak işlem aracılığı ve bireysel portföy yöneticiliğine ilişkin yönetilen portföylerin ve en iyi gayret aracılığına ilişkin olarak halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının saklanması sınırlı saklama hizmeti kapsamındadır.Yatırımcılarımızın menkul kıymetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kendi hesap ve adları altında saklanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun gelişmiş iletişim yapısı sayesinde yatırımcılarımız hesaplarını her an izleyebilmektedirler.

Yeni düzenlemeler uyarınca (Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1) Kuruldan aldıkları faaliyet izinlerine bağlı olarak aracı kurumlardan;

- Emir iletimine aracılık ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olanlar “dar yetkili”,

- “Dar yetkili”faaliyetlerine ek olarak, işlem aracılığı, en iyi gayret aracılığı faaliyeti,sınırlı saklama hizmeti ve portföy yöneticiliği faaliyetinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olanlar “kısmi yetkili”,

- “Kısmi yetkili”faaliyetlerine ek olarak, portföy aracılığı faaliyeti, genel saklama hizmeti aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olanlar “geniş yetkili”

olarak gruplandırılmıştır. Dar yetkili aracı kurumların 2.000.000 Türk Lirası, kısmi yetkili aracı kurumların 10.000.000 Türk Lirası ve geniş yetkili aracı kurumların 25.000.000 Türk Lirası asgari özsermayeye sahip olması gerektiği hükme bağlanmıştır. Yeni düzenlemeler uyarınca Kısmi ve Geniş Yetkili Aracı Kurumlar sınırlı saklama hizmeti verebilmektedirler.