En iyi gayret aracılığı, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmasını, satılmayan kısmın ise ihraççıya iadesini ifade eder. Bu yöntemle halk arz edilen şirketlerin satılmayan payları şirkete iade edilmekte olup halka açıklık oranı ise satılan pay oranında gerçekleşmektedir.

Verim Menkul, kurumun talebi doğrultusunda yüklenim gerçekleştirebildiği gibi en iyi gayret aracılığı ile de halka arz faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.