KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM YETKİ BELGESİ


Sermaye Piyasası Kurulu‘nca Verim Menkul Değerler A.Ş.‘nin 04.04.2018 tarihinden itibaren; İşlem Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti, En iyi gayret aracılığı suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti, Sınırlı Saklama Hizmetinde bulunmak üzere "KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM" olarak yetkilendirilmiştir.


SPK Kısmi Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi